Regulamin sklepu internetowego Rozdomowiona.pl

Poniżej znajduje się regulamin sklepu internetowego Rozdomowiona.pl, w którym znajdują się informację o sposobie złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, sposobach wysyłki oraz płatnościach w sklepie, a także procedurze odstąpienia od umowy i postępowaniu reklamacyjnym.

Data publikacji: 13.11.2019 r.

Sklep internetowy Rozdomowiona.pl działający pod adresem http:// rozdomowiona.pl jest prowadzony przez firmę JM Studio Joanna Brzykcy, z siedzibą przy ul. Ogrody 13/71, 85-857 Bydgoszcz, zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP: 9532528284. 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@rozdomowiona.pl lub korespondencyjnie pod adresem: JM Studio Joanna Brzykcy, ul. Ogrody 13/71z 85-857 Bydgoszcz,

§ 1

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:
 • Kupujący/Klient/Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego)
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://rozdomowiona.pl/regulamin
 • Sklep internetowy (Sklep)– sklep internetowy działający pod adresem https://rozdomowiona.pl
 • Sprzedawca – JM Studio Joanna Brzykcy
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Umowa o dostarczeniu treści cyfrowych – Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w przypadku zakupu dostępu do Produktów Cyfrowych.
 • Produkt Cyfrowy – produkt niematerialny, wirtualny, dostępny pod danym adresem strony internetowej. 
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, znajdującego się pod adresem https://rozdomowiona.pl, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Rozdomowiona.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Klient powinien mieć dostęp do Internetu, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz korzystać ze standardowego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. 
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Podczas korzystania ze Sklepu, zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, szczególnie przez przesyłanie formularzy dostępnych w Sklepie z taką treścią.

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym na stronie internetowej, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • Klient wybiera produkt lub kilka produktów, będące przedmiotem Zamówienia i dodaje je do koszyka poprzez przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeśli jest do wyboru wariant produktu, najpierw wybiera odpowiednią opcję.
 • Klient ze strony koszyka klika w przycisk „Przejdź do kasy”.
 • Klient podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz dane do faktury. Jeśli klient ma już założone konto, nie ma konieczności podawania ich ponownie. 
 • Klient wybiera metodę dostawy i płatności za zamówienie.
 • Klient zapoznaje się z regulaminem i potwierdza akceptację. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednak niezbędna do złożenia zamówienia.
 • Klient poprzez przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie zamówienia i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 • Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu płatności, jeśli wybrał metodę płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub zostaje przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Jeśli Kupujący wybrał inną metodę płatności niż w/w zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia. 
 • Jeśli Kupujący złożył zamówienie z niekompletnymi danymi, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.
 • Klient podczas składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania dokumentu potwierdzającego Zamówienie, czyli fakturę VAT. Będzie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub dołączona do Produktu.
 • W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu realizacji Zamówienia. W każdej chwili Klient może podejrzeć te dane, zmienić je lub żądać usunięcia. 

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar dostarczany jest przez wyspecjalizowanych przewoźników, którzy są do wyboru po zakupie Towaru. Kupujący ma prawo wybrać następujące formy dostawy zakupionych produktów:
  – Kurier – przedpłata – Klient wpłaca pieniądze poprzez wybraną metodę płatności, następnie Sprzedawca wysyła produkty korzystając ze specjalistycznych usług kurierskich.
  – Kurier – pobranie – Sprzedawca wysyła towar korzystając z wyspecjalizowanej firmy kurierskiej, a Klient płaci kurierowi podczas odbioru paczki,
  – Odbiór osobisty – produkty mogą być odebrane osobiście, po uprzednim umówieniu się na konkretny termin, godzinę i miejsce odbioru. 
 3. Klient może zapoznać się z kosztami wysyłki, które widoczne są w Koszyku podczas składania zamówienia.
 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
 5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (JM Studio Joanna Brzykcy, ul. Ogrody 13/71, 85-857 Bydgoszcz) o numerze konta: 98 1140 2004 0000 3702 7807 2909, płatność przez pośrednictwo serwisu przelewy24.pl oraz podczas odbierania paczki od kuriera (za pobraniem).
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 7. W przypadku Umowy o dostarczeniu treści cyfrowych, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Kupującego oraz płatnością w wybrany sposób, Produkt Cyfrowy zostanie dostarczony poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany podczas składania Zamówienia. 
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów Cyfrowych, jeśli jest to konieczne. Zobowiązuje się do wysyłania Kupującemu najnowszej wersji Produktu Cyfrowego, zgodnie z zakupioną wersją i zawartością.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni  roboczych od chwili zawarcia umowy. Na ten czas zostaje wstrzymany stan magazynowy.
 3. Jeśli Kupujący nie zapłaci za zamówienie w terminie 3 dni, Sprzedawca poinformuje go o konieczności zapłaty. Jeśli Kupujący nie zapłaci za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 4. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia. Następnie rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 6. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
 7. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.
 8. Czas realizacji Zamówienia to 2-8 dni roboczych.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta i zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub mailowo. Wszelkie instrukcje zostaną przekazane indywidualnie.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na na adres wskazany przez Sprzedającego lub dostarczyć go osobiście na wskazany adres przez Sprzedającego.
 4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. W przypadku zawarcia między Sprzedającym a Kupującym Umowy o dostarczeniu treści cyfrowych, Konsument jednocześnie zrzeka się prawa do odstąpienia umowy. 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt całkowicie wolny od wad.
 2. Towar kupiony w Sklepie jest objęty 2-letnią rękojmią/odpowiedzialnością za zgodność towaru z umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumentów za sprzedany Towar określają przepisy prawa: w przypadku produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku – art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja produktu na podstawie rękojmi); a w przypadku produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku – art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta (uprawnienia w przypadku braku zgodności towaru z umową).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Produktu na nowy. W drugim etapie roszczeń Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może wybrać jedną z metod zgłoszenia wady produktu:
  – wysłać wiadomość korzystając z poczty elektronicznej,
  – wysłać informację listem na adres firmy.
 6. Kupujący w treści zgłoszenia wady produktu, powinien umieścić informację jaki produkt ma wadę, jaka wada wystąpiła oraz określić rodzaj roszczenia związany z wadą.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 8. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji w wybrany sposób przez Kupującego.
 10. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576) oraz Ustawa o prawach konsumenta.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://rozdomowiona.pl/polityka-prywatnosci 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. 
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego i polubownie zakończyć spór, a także skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajduje się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl
 4. Do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dostępna jest także platforma ODR, z której może skorzystać Konsument. Znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Kupujący, którzy są zarejestrowani w Sklepie, zostają poinformowani o każdej zmianie Regulaminu poprzez pocztę elektroniczną. Kupujący zawsze może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta, poprzez usunięcie konta lub złożenie takiej potrzeby poprzez kontakt ze Sprzedającym.